Jingwei Zhang
No. 222 South Tianshui Road, Lanzhou 730000, Gansu Province, P.R.China
Lanzhou University
China