Qiu Qiang Zhan
South China Normal University
China