Yijie Shen
DR
Nanyang Technological University
Singapore