Ping Li
Associate Professor
Shanghai Jiao Tong University
China