Anatoliy B. Kleshchenkov
Southern Federal University
Russia