Zhaoquan Huang
Shanghai Jiao Tong University
China