Zhongxiang Shen
Nanyang Technological University
Singapore