Muguang Wang
Beijing Jiaotong University
China
Member of PIERS