[EM Wave]

PIERS
Progress In Electromagnetics Research Symposium 

PIERS 2011 in Suzhou, China, 12-16 September, 2011

Quick Links

 
PIERS Guidelines  
Paper Submission  
Session Organization  
Registration  
Locale&Hotel  
PIERS Exhibition  
PIERS Shortcourse  
PIERS Gallery  
PIERS2011 Organization  
PIERS2011 Sponsors  
Author Login
Reviewer Login
 
Recent PIERS
PIERS2019 in Xiamen
PIERS2019 in Rome
PIERS2018 in Toyama
PIERS2017 in Singapore
PIERS2017 in St. Petersburg
PIERS2016 in Shanghai
PIERS2015 in Prague
PIERS2014 in Guangzhou
PIERS2013 in Stockholm
PIERS2013 in Taipei
PIERS2012 in Moscow
PIERS2012 in Kuala Lumpur
PIERS2011 in Suzhou
PIERS2011 in Marrakesh
PIERS2010 in Cambridge
PIERS2010 in Xi'an
PIERS2009 in Moscow
PIERS2009 in Beijing
PIERS2008 in Cambridge
PIERS2008 in Hangzhou
PIERS2007 in Prague
PIERS2007 in Beijing
......
 

PIERS2011 in Suzhou Organization

 • PIERS Chairman
  Leung Tsang, University of Washington, USA
 • PIERS 2011 in Suzhou General Chairman
  Changde Gong, Soochow University, CHINA
 • PIERS 2011 in Suzhou Organization Committee Chair
  Lei Gao, Soochow University, CHINA
 • PIERS 2011 in Suzhou International Advisory Committee
  Sami Barmada, Lindsay C. Botten, James Brady, Chi Hou Chan,
  Dua-Chyrh Chang, Weng Cho Chew, Chung-Kwang Chou, Hean Teik Chuah,
  Sung-Taek Chun, Nader Engheta,
  Adrian K. Fung, Zu-Han Gu,
  Levent Gurel, Tarek M. Habashy, Martti Hallikainen, Yoshihisa Hara,
  Hung-Chia Huang, Akira Ishimaru, Eric Jakeman, Kazuya Kobayashi,
  Akira Komiyama, Le-Wei Li, Ismo Veikko Lindell, Shenggang Liu,
  Kwai Man Luk, Seiji Mano, George D. McNeal, Kenneth K. Mei,
  Yasumitsu Miyazaki, Paolo Pampaloni, Alain C. Priou, Kenneth D. Senne,
  Robert Tong-Ik Shin, Evert C. Slob, Mitsuo Tateiba,
  Peter M. van den Berg,
  Don Watts, Tsuneki Yamasaki, Kiyotoshi Yasumoto, W.-X. Zhang
 • PIERS 2011 in Suzhou Technical Program Committee
  Stuart J. Anderson, Alireza Baghai-Wadji, Gerard Berginc, Wolfgang-Martin Boerner,
  Henning Braunisch, Yangjian Cai, Che Ting Chan, Hung-Wen Chang,
  Hongsheng Chen, Huanyang Chen, Kun-Shan Chen, Tie Jun Cui,
  Vladimir L. Druskin, Yang Du, Hong Tat Ewe, Atef Z. Elsherbeni,
  Yijun Feng,
  Humberto Fernandes, Lei Gao, Jaideva C. Goswami,
  Sailing He, Wei Hong, Bo Hou, Katsumi Iwatsuki,
  Ya-Qiu Jin, Roman Kubacki, Yun Lai, Maokun Li,
  Qing Huo Liu, Stepan Lucyszyn, Juh Tzeng Lue, Andrea Massa,

  Eric L. Miller, Mahta Moghaddam, Zai-Ping Nie, Yoichi Okuno,
  Dzevat Omeragic, Michael Oristaglio, Kazuo Ouchi, Joseph P. Pribetich,
  Rodica Ramer, Li-Xin Ran, Carey M. Rappaport, Andrey K. Sarychev,
  Chulhun Seo, Xin-Qing Sheng, Yury V. Shestopalov, Jian-Cheng Shi,
  Ari Sihvola, Mei Song Tong, Rachid Talhi, Din Ping Tsai,
  Saibun Tjuatja, Jan Vrba, Chao-Fu Wang, Hao Gang Wang,
  Bae-Ian Wu, Chien-Jang Wu,
  Mingyao Xia, Ganquan Xie,
  Tat-Soon Yeo, Wen-Yan Yin, Mikhail Zaslavsky, Xianmin Zhang,
  Hong-Xing Zheng,
  Ji Zhou
 • PIERS 2011 in Suzhou Organization Committee
  Yangjian Cai, Linsen Chen, Tao Pan, Mingrong Shen,
  Yinglin Song, Qinhua Wang
  , Jianhong Wu,Shiqun Zhu

 

   
                                                                          Contact PIERS OFFICE: tpc@piers.org